1. innebandy

  innebandy, spel med klubbor och ihåliga plastbollar som började utövas i Sverige i slutet av 1960-talet på fritidsgårdar och skolor.

 2. Ornö

  Ornö, f.d. församling i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län).
 3. Sjöstridsskolan

  Sjöstridsskolan, SSS, Karlskrona, skola inom Försvarsmakten som svarar för utbildning av kadetter till officerare i marinen, vidareutbildning av officerare samt yrkesutbildning av värnpliktiga.
 4. Muskö

  Muskö, tätort i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län), 38 km söder om Stockholm; 271 invånare (2016).

 5. Häringe

  Häringe , herrgård i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län).
 6. Amfibieregementet

  Amfibieregementet, Amf 1, tidigare benämnt Vaxholms amfibieregemente, maritimt regemente som sedan 2005 är lokaliserat till Haninge/Berga i Stockholms södra skärgård.
 7. Dalarö

  Dalarö, tätort i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län), vid kusten 20 km sydöst om Stockholm; 1 849 invånare (2016).

 8. Dalarö

  Dalarö, f.d. församling i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län).
 9. Västerhaninge

  Västerhaninge, f.d. församling i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län).
 10. kustartilleriet

  kustartilleriet, KA, fram till 1 juli 2000 vapenslag inom den svenska marinen.