1. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 2. Stockholm

  Stockholm, kommun och huvudstad i Sverige, belägen kring Mälarens utlopp i Östersjön, Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 3. Kungliga Tekniska högskolan

  Kungliga Tekniska högskolan, KTH, den största av Sveriges tekniska högskolor, fram till 1993 Tekniska högskolan i Stockholm.
 4. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.