1. Mathias Hansen

  Hansen, Mathias, 1823–1905, norsk-svensk fotograf.
 2. H.C. Hansen

  Hansen, Hans Christian, 1906–60, dansk politiker (socialdemokrat), ursprungligen typograf, partiordförande och statsminister 1955–60.
 3. David Hansén

  Hansén, David, 1880–1957, frisinnad politiker.
 4. Olaf Hansen

  Hansen, Olaf, 1870–1932, dansk författare.
 5. Fritz Hansen

  Hansen, Fritz, 1846–1900, dansk snickarmästare.

 6. Henry Hansen

  Hansen, Henry, 1902–85, dansk cyklist.
 7. Peter Hansen

  Hansen, Peter, 1868–1928, dansk målare.
 8. Michael Hansen

  Hansen, Michael Tomas, 1890–1956, dansk-svensk bokförläggare.
 9. Hans Christian Hansen

  Hansen, Hans Christian, 1803–83, dansk arkitekt huvudsakligen verksam i Athen och Köpenhamn, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn från 1857.
 10. Einar Hansen

  Hansen, Einar, 1902–94, dansk-svensk förläggare, skeppsredare och mecenat, systerson till Michael Hansen.