1. Theophilus Hansen

  Hansen, Theophilus, 1813–91, dansk arkitekt huvudsakligen verksam i Athen och Wien.
 2. Hardy Hansen

  Hansen, Hardy, född 1933, dansk fackföreningsman, ordförande för Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) 1979–96 och ledamot av Folketinget 1994–98.
 3. Dagmar Hansen

  Hansen, Dagmar, född troligen 1874, död 1959, dansk vissångerska och varietéartist.
 4. Max Hansen

  Hansen, Max, 1897–1961, dansk operettsångare (tenor) och skådespelare.
 5. Armauer Hansen

  Hansen, Armauer, 1841–1912, norsk läkare, från 1868 verksam vid spetälskesjukhuset i Bergen.
 6. Bente Hansen

  Hansen, Bente, född 1943, dansk keramiker.
 7. Bent Hansen

  Hansen, Bent, 1920–2002, dansk-svensk nationalekonom, chef för Konjunkturinstitutet 1955–64, konsult och expert vid Institute of National Planning, Kairo, 1962–65, utnämnd till professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet 1966, konsult åt OECD 1965–67, professor vid University of California, Berkeley, från 1966.
 8. Alvin Hansen

  Hansen, Alvin, 1887–1975, amerikansk ekonom, professor vid University of Minnesota 1923–37 och vid Harvard University 1937–56.
 9. Thorkild Hansen

  Hansen, Thorkild, 1927–89, dansk författare och journalist.
 10. Frida Hansen

  Hansen, Frida, född Petersen, 1855–1931, norsk textilkonstnär.