1. minlots

  minlots, person (fartyg) som är väl insatt i minläget – eget och andras – och kan lotsa genom eller förbi minfält till lands eller sjöss.
 2. vad

  vad, insats i spel m.m., se vadhållning.
 3. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 4. Jean-Paul Belmondo

  Belmondo, Jean-Paul, född 1933, fransk skådespelare.
 5. Paul Newman

  Newman, Paul, 1925–2008, amerikansk skådespelare och filmregissör.
 6. deformering

  deformering av den mänskliga kroppen förekommer i kulturer världen över, och etnografiska källor vittnar om otaliga sätt att omforma, stympa eller ärra olika kroppsdelar: att ändra huvudets form eller halsens längd, att snöra ihop midjan eller fötterna, att företa olika ingrepp på könsorganen, att åstadkomma ärr i ansiktet eller annorstädes på kroppen, att skära av en fingerled, att slå ut eller fila till tänder samt att sätta in pluggar m.m. i läpparna eller öronen.
 7. Christopher Plummer

  Plummer, Christopher, född 1927, kanadensisk skådespelare.

 8. Tilda Swinton

  Swinton, Tilda, född 1960, brittisk skådespelerska.

 9. beta

  beta, spelterm: att göra en insats, företrädesvis i kortspel, t.ex. poker.
 10. Marieberg

  Marieberg, keramisk fabrik i Stockholm, anlagd 1758–59 av J.L.E. Ehrenreich.