1. Gloster Aircraft Co. Ltd.

  Gloster Aircraft Co. Ltd., brittisk flygplansindustri grundad 1915.
 2. Hippias

  Hippias (grekiska Hippias) från Elis, andra hälften av 400-talet f.Kr., grekisk sofist.
 3. Ingrid Bergman

  Bergman, Ingrid, född 29 augusti 1915, död 29 augusti 1982, skådespelerska.
 4. pott

  pott, ursprungligen en skål där spelare, vanligtvis i kortspel, lade sina insatser, numera samlad insats i spel.
 5. fluorescensmikroskopi

  fluorescensmikroskopi, mikroskoperingsmetod vid vilken det objekt som skall undersökas belyses med kortvågigt ljus (till exempel UV- eller blått ljus).
 6. Ltd.

  Ltd., Ltd, ursprungligen Limited company, den brittiska motsvarigheten till aktiebolag, ingår i bolagsnamnet och syftar på den till insatt kapital begränsade ansvarigheten för delägarna.
 7. Magnus

  Magnus, 1540–83, dansk prins, son till Kristian III.
 8. input

  input, i databehandlingssammanhang benämning på de data som tillförs ett exekverande datorprogram för behandling.
 9. inlåning

  inlåning, inlåning från allmänheten, de pengar från bl.a. hushåll och företag som sätts in på ett konto i en bank eller annat kreditinstitut.
 10. Sune Örnberg

  Örnberg, Sune, 1925–2007, författare och tidningsman.