1. URI

  URI, engelska uniform resource identifier, sträng som identifierar en resurs på internet. 

 2. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.

 3. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.