1. Inez

  Inez, Ines, kvinnonamn, den spanska formen av Agnes.
 2. Inez Svensson

  Svensson, Inez, 1932–2005, textilkonstnär, skribent, konstnärlig ledare vid Borås Wäfveri 1957–67, rektor för Konstfack 1990–96.
 3. Carl Butler

  Butler, Carl, 1929–2010, krögare och matskribent.
 4. Ines

  Ines, kvinnonamn, se Inez.
 5. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 6. anekdot

  anekdot är en kort och lite rolig berättelse.

 7. Gull Åkerblom

  Åkerblom, Gull, född 1943, författare.
 8. Alfons

  Alfons, mansnamn av västgotiskt ursprung, sammansatt av ord som betyder ’kamp’ och ’ivrig’, ’tapper’.
 9. textiltryckning

  textiltryckning, process varigenom en tryckpasta (tjock tryckfärg) anbringas i ett visst mönster på ett textilmaterials yta.
 10. AB Stobo

  AB Stobo, textilföretag i Stockholm, grundat 1898 som Stockholms bomullsspinneri- och väfveriaktiebolag.