1. inlaga

  inlaga, inom bokbinderiet samtliga blad i en bok (benämns även bokblock) eller innehållet i en dokumentpärm, utan omslag eller pärm.
 2. inlaga

  inlaga, skriftlig handling där en part till exempelvis en domstol eller myndighet framlägger synpunkter på ett visst ärende som behandlas av myndigheten.
 3. inlaga

  in`laga subst. ~n inlagor ORDLED: in--lag-an
  Svensk ordbok
 4. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. skottår

  skottår, år som innehåller en skottdag eller en skottmånad.
 7. Christine de Pizan

  Christine de Pizan, Christine de Pisan, ca 1364–ca 1431, fransk författare.

 8. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 9. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 10. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.