1. ansjovis

  ansjovis, Engraulis encrasicholus, marin art i familjen ansjovisfiskar.
 2. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 3. ultraljudsundersökning

  ultraljudsundersökning, sonografi, mer sällan ultrasonografi, medicinska och veterinärmedicinska undersökningar med hjälp av ultraljud.
 4. rödbeta

  rödbeta, Beta vulgaris Rödbeta-gruppen, sortgrupp av arten beta i familjen amarantväxter.
 5. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.
 6. André Charles Boulle

  Boulle, André Charles, 1642–1732, fransk möbelkonstnär, kunglig ebenist.
 7. gustaviansk stil

  gustaviansk stil, den ledande stilen i arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s tid.
 8. muntlighetsprincipen

  muntlighetsprincipen, en av de bärande principerna i den processordning som infördes med den svenska rättegångsbalken 1948.
 9. japansk mat

  japansk mat. Det japanska köket har gamla traditioner som trots det högteknologiska samhällets framfart biter sig fast i folksjälen.

 10. basilika

  basilika, Ocimum basilicum, art i familjen kransblommiga växter.