1. cloisonné

  cloisonné, guldsmedsteknik där arbetet utformas som ett cellarbete.
 2. trafiksäkerhet

  trafiksäkerhet, resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken.

 3. gueuser

  gueuser, geuser, beteckning för de nederländare som revolterade mot Filip  II av Spanien och den spanska kontrollen över Nederländerna från 1560-talet och framåt.
 4. inlagd

  in`lagd adj. inlagt ORDLED: in--lag-da
  Svensk ordbok
 5. instinkt

  instinkt är att handla, reagera, resonera eller bete sig på ett bestämt sätt utan att man är medveten om varför.
 6. elektrisk installation

  elektrisk installation, elektrisk anläggning inom byggnad för fördelning och användning av elektrisk energi, normalt för en spänning av 230/400 V (dvs. 230 V mellan neutral ledare och fasledare samt 400 V mellan två avfasledare i ett trefassystem).
 7. personnummer

  personnummer, identitetsbeteckning för varje i Sverige folkbokförd person, infört 1947.

 8. oliver

  oliver, Olea, släkte syrenväxter med ca 20 arter ständigt gröna träd och buskar i subtropiska och tropiska Afrika, Asien och Europa.
 9. styrdiagram

  styrdiagram, grafiskt hjälpmedel för att finna orsaker till variationer i samband med statistisk processtyrning.
 10. Hollywood Walk of Fame

  Hollywood Walk of Fame, benämning på trottoarerna längs Hollywood Boulevard (15 kvarter) och Vine Street (tre kvarter) i Hollywood, där stenar i beläggningen tillägnats betydande personer i underhållningsbranschen.