1. fläder

  fläder, Sambucus nigra, art i familjen desmeknoppsväxter.
 2. hälsobrunn

  hälsobrunn, hälsokälla, brunn eller källa där vattnet förr ansågs besitta hälsobringande egenskaper, främst genom förekomsten av olika mineralsalter.
 3. kurort

  kurort, behandlingsanläggning i anslutning till en badplats eller i en trakt som på grund av t.ex. torr luft, gyttja eller rikligt solsken kan utnyttjas för sjuk- och hälsovård.
 4. dispersion

  dispersion, (ut)spridning; i växt- och djurgeografin spridning till nya områden, en företeelse för vilken det dubbeltydiga ordet utbredning inte bör användas.
 5. Universitetssjukhuset i Lund

  Universitetssjukhuset i Lund, till 1994 Lunds lasarett (egentligen Lasarettet i Lund), omfattar i sin helhet ett 40-tal kliniker och är förutom länssjukhus också specialsjukhus (regionsjukhus) för södra sjukvårdsregionen samt undervisnings- och forskningssjukhus.
 6. svampmedel

  svampmedel, antimykotika, läkemedel vid svampsjukdomar (mykoser).
 7. internat

  internat, (fr., av internat, interne ’inackorderad elev’, av latin internus ’inre’, ’inhemsk’, ’invändig’, ’invärtes’), skola, utbildningskurs, träningsläger e.d. där eleverna (deltagarna) är helinackorderade.
 8. Gunnar Birke

  Birke, Gunnar, 1920–2004, läkare, professor i invärtes medicin vid Huddinge sjukhus 1972–85, föreståndare för Gustaf V:s forskningsinstitut 1960–72.
 9. betametason

  betametason, läkemedel tillhörande gruppen glukokortikoider (kortisonpreparat).
 10. Karl Petrén

  Petrén, Karl, 1868–1927, läkare, professor i invärtes medicin i Uppsala 1902–10 och i Lund från 1910; bror till Alfred, Bror och Gustaf (1874–1962) Petrén.