1. guajak

  guajak, harts erhållet från kärnveden av trädet Guajacum officinale, som växer i Florida, Mellanamerika och Colombia.
 2. imidazoler

  imidazoler, ämnen som innehåller en imidazolring.
 3. antimon

  antimon, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken Sb (av latin stibium).

 4. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 5. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 6. vismut

  vismut, det naturligt förekommande stabila grundämne som har störst relativ atommassa, metall i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken Bi.
 7. syfilis

  syfilis, lues, infektionssjukdom som i allmänhet smittar genom samlag.
 8. internist

  internis´t subst. ~en ~er ORDLED: in-tern-ist-en
  Svensk ordbok
 9. inremedicinsk

  inremedicinsk [in`- el. -i´nsk] adj. ~t ORDLED: in-re--med-ic-in-ska
  Svensk ordbok
 10. intern

  1intern [-tä´rn] adj. ~t ORDLED: in-tern
  Svensk ordbok