1. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 2. Monica Hughes

  Hughes, Monica, 1925–2003, kanadensisk författare.
 3. Helena Blavatsky

  Blavatsky, Helena Petrovna, Madame Blavatsky, född Hahn, född 31 juli (12 augusti enligt nya stilen) 1831, död 8 maj (enligt nya stilen) 1891, teosof av ryskt ursprung.
 4. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 5. Horus

  Horus, en av det forntida Egyptens viktigaste gudomligheter, den främste av flera gudar i falkgestalt.
 6. aretalogi

  aretalogi, lovprisning av gudar och heroer, utvecklad i hellenistisk tid.
 7. Osiris

  Osiris, egyptisk gud, dödsrikets härskare, son till Geb och Nut, bror och make till Isis och far till Horus.

 8. Birgitta Lillpers

  Lillpers, Birgitta, född 1958, författare.

 9. mårtensgås

  mårtensgås, gås som äts på ”mårtensafton”, 10 november; även benämning på denna dag.
 10. mysteriekulter

  mysteriekulter, samlingsbenämning på kulter med hemliga invigningar, särskilt antika sådana.