1. italiensk halvkursiv

  italiensk halvkursiv, benämning på den till bokskrift stiliserade kursivskrift som skrevs i mellersta och norra Italien på 700-talet och kanske under en del av 600-talet och som efter hand undanträngde uncial- och halvuncialskrifterna; den ersattes i sin tur av den karolingiska minuskeln.
 2. italienskt rajgräs

  italienskt rajgräs, Lolium multiflorum, art i växtfamiljen gräs.
 3. Italienska militärorden

  Italienska militärorden, italienska Ordine Militare d’Italia già Ordine Militare i Savoia, orden instiftad 1815 av kung Viktor Emanuel I i två grader, utökad till fem grader 1895.
 4. italiensk fänkål

  italiensk fänkål, annat namn på växtarten sötfänkål.
 5. italiensk vinthund

  italiensk vinthund, hundras inom FCI-grupp 10 (före 1994 inom gruppen vinthundar).
 6. italienska ligan

  italienska ligan, Serie A, högsta divisionen i det italienska seriesystemet i fotboll bestående av 20 lag.

 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. Italienska republikens förtjänstorden

  Italienska republikens förtjänstorden, italienska Ordine al merito della Republica italiana, orden instiftad 1951 av italienska regeringen som ersättning för tidigare kungliga ordnar.
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.