1. libbsticka

  libb`sticka subst. ~n libbstickor el. lib`sticka ~n libstickor ORDLED: lib(b)--stick-an
  Svensk ordbok
 2. katakomb

  katakomb [-kåm´b] subst. ~en ~er ORDLED: kata-komb-en
  Svensk ordbok
 3. mosaik

  mosai´k subst. ~en ~er ORDLED: mosa-ik-en
  Svensk ordbok
 4. brohuvud

  bro`huvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: bro--huvud-et
  Svensk ordbok
 5. renässans

  renässans [-aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: re-näss-ans-en
  Svensk ordbok
 6. före

  1fö`re prep.
  Svensk ordbok
 7. lärd

  lä´rd adj. lärt ORDLED: lär-da
  Svensk ordbok
 8. humanism

  humanis´m subst. ~en ORDLED: hum-an-ism-en
  Svensk ordbok
 9. axel

  ax´el subst. ~n axlar ORDLED: axl-ar
  Svensk ordbok
 10. styra

  sty`ra verb styrde styrt, pres. styr ORDLED: styr-de SUBST.: styrande, styrning
  Svensk ordbok