1. Italienska republiken

  Italienska republiken, 1802–05 benämning på den av Napoleon I tidigare upprättade Cisalpinska republiken i norra Italien.
 2. italiensk halvkursiv

  italiensk halvkursiv, benämning på den till bokskrift stiliserade kursivskrift som skrevs i mellersta och norra Italien på 700-talet och kanske under en del av 600-talet och som efter hand undanträngde uncial- och halvuncialskrifterna; den ersattes i sin tur av den karolingiska minuskeln.
 3. italienskt rajgräs

  italienskt rajgräs, Lolium multiflorum, art i växtfamiljen gräs.
 4. italiensk fänkål

  italiensk fänkål, annat namn på växtarten sötfänkål.
 5. italiensk vinthund

  italiensk vinthund, hundras inom FCI-grupp 10 (före 1994 inom gruppen vinthundar).
 6. italienska ligan

  italienska ligan, Serie A, högsta divisionen i det italienska seriesystemet i fotboll bestående av 20 lag.

 7. Italienska republikens förtjänstorden

  Italienska republikens förtjänstorden, italienska Ordine al merito della Republica italiana, orden instiftad 1951 av italienska regeringen som ersättning för tidigare kungliga ordnar.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. italiensk

  italie´nsk adj. ~t ORDLED: itali-en-ska
  Svensk ordbok
 10. italienska

  italie´nska subst. ~n italienskor ORDLED: itali-en-skan
  Svensk ordbok