1. Chicagoskolan

  Chicagoskolan, inom religionsvetenskapen riktning grundlagd av A. Eustace Haydon ( 1880–1975), född och utbildad i Canada men från 1919 lärare vid University of Chicago, där han 1921 blev ledare för avdelningen för jämförande religionsvetenskap.
 2. Sveriges geologiska undersökning

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.
 3. Kronobergs län

  Kronobergs län, län i södra Götaland.

 4. Henrik

  Henrik, 1934–2018, dansk prins, ursprungligen Henri de Laborde de Monpezat, fransk greve, gift med drottning Margrethe II.

 5. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 6. Hans-Joachim Marseille

  Marseille, Hans-Joachim, 1919–42, tyskt flygaress.
 7. Joachim du Bellay

  du Bellay, Joachim, fransk diktare, se Du Bellay.
 8. Joachim Camerarius

  Camerarius ( Kammermeister), Joachim, 1500–74, tysk humanist och lutheransk teolog.
 9. kryoelektronmikroskopi

  kryoelektronmikroskop, transmissionselektronmikroskop där provet studeras vid temperaturer under −100 °C.

 10. Joseph Joachim

  Joachim, Joseph,1831–1907, tysk violinist och tonsättare.