1. Joachim Fest

  Fest, Joachim, 1926–2006, tysk historiker och journalist.
 2. Joachim Ringelnatz

  Ringelnatz, Joachim, egentligen Hans Bötticher, 1883–1934, tysk författare.
 3. Joachim Lelewel

  Lelewel, Joachim, 1786–1861, polsk historiker och politiker.
 4. Joachim Gersdorff

  Gersdorff [gæ ɐsdɔ:f], Joachim, 1611–61, dansk statsman.
 5. Joachim Patinir

  Patinir( Patinier), Joachim, född ca 1475, död 1524, nederländsk landskapsmålare, verksam i Antwerpen.
 6. Joachim Burser

  Burser, Joachim, 1583–1639, tysk-dansk läkare och botanist, från 1625 professor i medicin och fysik vid Sorø akademi i Danmark.
 7. Joachim Jeremias

  Jeremias, Joachim, 1900–79, teolog, professor i Nya Testamentet i Göttingen från 1935.
 8. Joachim Maass

  Maass, Joachim, 1901–72, tysk-amerikansk författare, från 1939 bosatt i USA, bror till Edgar M.
 9. Joachim Åkerman

  Åkerman, Joachim, 1868–1958, militär, generallöjtnant 1928, och politiker (högerman), statsråd mars–oktober 1917, riksdagsman 1914–17 (andra kammaren); jämför släktartikel Åkerman.
 10. Joakim

  Joakim, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Gud skall upprätta’.