1. Alfred Rittmann

  Rittmann, Alfred, 1893–1980, schweizisk vulkanolog och geolog, verksam bl.a. i Neapel 1926–34, Basel 1934–41, Alexandria 1949–53 och Kairo 1953–57, professor och chef för Istituto Internazionale di Vulcanologia i Catania, Italien, 1958–63.
 2. Lusaka

  Lusaka är huvudstad i Zambia och har 1,7 miljoner invånare.
 3. al-Muizz

  al-Muizz ( al-Mu˙izz li-Dīn Allāh), född ca 930, död 975, den mäktigaste kalifen av fatimiddynastin (909–1171).
 4. Prospero Alpini

  Alpini, Prospero, 1553–1616, italiensk läkare och botanist, medicinsk rådgivare vid det venetianska konsulatet i Kairo 1580–83, professor i botanik vid universitetet i Padua från 1593.
 5. Ali Bey

  Ali Bey ( ˙Alī Bey), 1728–73, mamlukhövding i Egypten under osmansk överhöghet.
 6. Taha Husayn

  Husayn, Taha, Ṭāhā Ḥusayn, 1889–1973, egyptisk romanförfattare, kritiker, professor i Kairo, först i antikens historia (1919–32), senare i arabisk litteratur (1934–42), senare rektor för det nya universitetet i Alexandria, och 1950–52 utbildningsminister.
 7. Benoît de Maillet

  Maillet, Benoît de, 1656–1738, fransk naturforskare, generalkonsul i Kairo 1692–1708 och konsul i Livorno 1708–14.
 8. Naqada

  Naqada, Nagada , Negade, ort på västra Nil­stranden mellan Idfu och Abydos, ca 700 km söder om Kairo, Egypten.
 9. Auguste Mariette

  Mariette, Auguste, 1821–81, fransk arkeolog, en av egyptologins förgrundsgestalter.
 10. Muhammad Abduh

  Abduh, Muhammad, arabiska Muḥammad ˙Abduh, 1849–1905, islamisk reformator och publicist, rektor för al-Azhar i Kairo, lärjunge till Jamal ad-Din al-Afghani.