1. Cecil Rhodes

  Rhodes, Cecil, 1853–1902, brittisk-sydafrikansk politiker, finansman och imperiebyggare.
 2. British South Africa Company

  British South Africa Company, bolag grundat 1889 av Cecil Rhodes i syfte att exploatera naturrikedomarna i södra Afrika och samtidigt hindra boerrepubliken Transvaal att expandera norrut.
 3. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 4. abbasiddynastin

  abbasiddynastin, abbasiderna, främst beteckning för den andra stora dynastin i det muslimska kalifatets imperium med säte i Irak och Bagdad (749–1258); det fanns senare en abbasiddynasti i Kairo (1261–1517).
 5. nisch

  nisch är en fördjupning eller utbuktning i en vägg eller mur.
 6. Alexandria

  Alexandria, arabiska al-Iskandarīya, stad i norra Egypten, 200 km nordväst om Kairo.

 7. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.
 8. Yasir Arafat

  Arafat, Yasir, arabiska Yāsir Arafāt, egentligen Raḥmān ˙Abd ar-Ra˙uf al-Qudwa eller Abu Ammar, född 24 augusti 1929, död 11 november 2004, palestinsk politiker, ordförande i befrielseorganisationen PLO från 1969.
 9. islamisk arkitektur

  islamisk arkitektur, den arkitektoniska inramningen av religiösa handlingar, t.ex. bön, inom islam.
 10. Fashodaaffären

  Fashodaaffären, fransk–brittisk kolonial konflikt 1898.