1. John Ray

  Ray, John, 1627–1705, engelsk botanist, en av Linnés främsta föregångare, lärare vid Trinity College, Cambridge, 1649–62, sedan privatlärd.
 2. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 3. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.
 4. Tino Sehgal

  Sehgal, Tino, född 1976, tysk-brittisk konstnär.
 5. konstutställning

  konstutställning som speciell offentlig kulturaktivitet går tillbaka på Salongen i Paris, där man från 1754 årligen visade fram vad som menades vara det bästa i årets konstproduktion.
 6. möbelindustri

  möbelindustri, industri med tillverkning av möbler – med eller utan stoppning – av främst trä, metall, korg och plast.
 7. J L E Dreyer

  Dreyer, Johan Ludvig Emil, 1852–1926, dansk-brittisk astronom, chef för observatoriet i Armagh, Nordirland, 1882–1916.
 8. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 9. Elias Brenner

  Brenner, Elias, 1647–1717, konstnär och numismatiker, kunglig miniatyr- och emaljmålare från 1677, assessor i antikvitetsarkivet från 1693, adlad 1712.
 10. Stig Strömholm

  Strömholm, Stig, född 1931, rättsvetenskapsman och författare, professor vid Uppsala universitet i allmän rättslära 1969–82, i civilrätt med internationell privaträtt sedan 1982, universitetets rektor 1989–97, preses i Vitterhetsakademien 1985–94.