1. tummis

  tumm´is subst. ~en ~ar ORDLED: tumm-is-en
  Svensk ordbok
 2. bläddra

  1blädd`ra verb ~de ~t ORDLED: bläddr-ar SUBST.: bläddrande, bläddring
  Svensk ordbok
 3. sådan

  sådan [så´- äv. så`-] el. vard. sån [sån´] pron. ~t ORDLED: så--dan
  Svensk ordbok
 4. exspektans

  exspektan´s subst. ~en ORDLED: ex-spekt-ans-en
  Svensk ordbok
 5. logisk

  logisk [lå´g-] adj. ~t ORDLED: log-isk
  Svensk ordbok
 6. register

  regis´ter subst. registret, plur. ~, best. plur. registren el. ~na ORDLED: reg-istr-et
  Svensk ordbok
 7. index

  in´dex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in-dex-et
  Svensk ordbok
 8. kunna

  kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan ORDLED: kun-de SUBST.: kunnande (till 1)
  Svensk ordbok