1. Gaia

  Gaia, europeiskt rymdobservatorium för kartläggning av 1 miljard stjärnor i Vintergatan.

 2. Almagest

  Almagest, den stora samling av astronomiskt och matematiskt vetande som publicerades i Alexandria omkring år 140 av Klaudios Ptolemaios.
 3. William Herschel

  Herschel, Sir William, född 15 november 1738, död 25 augusti 1822, tysk-brittisk astronom, bror till Caroline Herschel, far till John Herschel.
 4. index

  index, i samband med bokstavsbeteckning för en storhet förekommande komplettering placerad nedsänkt till höger om beteckningen.
 5. index

  index, förteckning eller register över innehållet i en bok eller i en databas.
 6. Hesiodos

  Hesiodos, grekisk skald som verkade omkring 700 f.Kr., i antiken ansedd som lärodiktens ”uppfinnare”.
 7. FASS

  FASS ®, Fass Förteckning över humanläkemedel, katalog över alla godkända läkemedel som i Sverige används inom human hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
 8. Nils (von) Dardel

  (von) Dardel, Nils, född 25 oktober 1888, död 25 maj 1943, målare; jämför släktartikel von Dardel.

 9. index

  index, anatomisk term för pekfinger.
 10. aresti-noter

  aresti-noter, de speciella symboler som används för att beskriva och poängsätta avancerad flygning när den utförs i en sekvens.