1. Kinda

  Kinda, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 2. Horn

  Horn, tätort i Kinda kommun, Östergötland (Östergötlands län), 17 km sydöst om Kisa; 543 invånare (2016).

 3. Kinda härad

  Kinda härad, område vid Stångån i södra Östergötland.
 4. katekismustavla

  katekismustavla, vanligtvis tredelad altartavla från reformationstiden med texter ur Bibeln eller Luthers lilla katekes.
 5. takistoskop

  takistoskop, apparat med vars hjälp man kan presentera bilder under kontrollerade och mycket korta tider, ofta kortare än en sekund.
 6. Hällekis

  Hällekis, tätort i Götene kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 14 km nordväst om Götene; 683 invånare (2016).

 7. Föllingsö

  Föllingsö, herrgård i Kisa socken, Kinda kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 8. katekismilängd

  katekismilängd, en av prästen upprättad förteckning med uppgifter om församlingsbornas namn, boplats, ev. ålder och kristendomskunskaper.
 9. Rimforsa

  Rimforsa, tätort i Kinda kommun, Östergötland (Östergötlands län), 20 km norr om Kisa; 2 259 invånare (2016).

 10. Roland Kiessling

  Kiessling, Roland, 1921–2009, industriman, kemist, Sveriges första adjungerade professor (1973–79 i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm).