1. natrium

  natrium är en mycket mjuk, silvervit metall.
 2. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 3. Spinosaurus

  Spinosaurus är ett släkte rovdinosaurier som levde i Nordafrika för 90 miljoner år sedan.

 4. slakt

  slakt, metod att avliva djur och därigenom tillgodogöra sig kroppens olika delar, främst köttet.

 5. trauma

  trauma, påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt.
 6. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 7. Charlotte Corday

  Corday d’Armont, Charlotte, 1768–93, Jean Paul Marats mördare.
 8. naturahushållning

  naturahushållning är ett ekonomiskt system.
 9. fransk mat

  fransk mat är mat som man lagar enligt traditioner från Frankrike.

 10. haiku

  haiku, japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.