1. gallium

  gallium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B), kemiskt tecken Ga.
 2. omen

  omen, pluralis omina, förebud, varsel, traditionella yttringar av tron på övernaturliga teckensamband, t.ex. tron att regn på bröllopsdagen bådar rikedom (och/eller tårar), till skillnad från de magiska föreställningarnas orsakssamband (se magi).
 3. preposition

  preposition är en ordklass.
 4. egg

  egg, den arbetande kanten i verktyg för skärande och klippande bearbetning.
 5. obsidian

  obsidian är en hård och glaslik bergart som oftast är svart till färgen.
 6. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 7. kalium

  kalium är en mjuk, silverfärgad metall.

 8. Dorian Grays porträtt

  Dorian Grays porträtt, The Picture of Dorian Gray, roman av den brittiske (irländske) författaren Oscar Wilde, utgiven 1891.

 9. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 10. paleolitikum

  paleolitikum, äldre stenåldern, arkeologisk period omfattande tiden mellan det att människan började tillverka redskap för ca 2,3 miljoner år sedan och slutet av den senaste istiden för ca 10 000 år sedan, ofta indelad i stadierna tidig-, mellan- och senpaleolitikum.