1. Franz von Papen

  Papen, Franz von, 1879–1969, tysk politiker, rikskansler 1932.
 2. sameslöjd

  sameslöjd, traditionell slöjd inom samesamhället, främst baserad på material i den samiska närmiljön, t.ex. renens horn, ben och hud samt trä, rötter och masurvirke från skogen.
 3. Ernst Röhm

  Röhm, Ernst, 1887–1934, tysk officer och politiker (nazist).
 4. målarkonst

  målarkonst är konst där man målar med färg på en yta.
 5. paleolitikum

  paleolitikum, äldre stenåldern, arkeologisk period omfattande tiden mellan det att människan började tillverka redskap för ca 2,3 miljoner år sedan och slutet av den senaste istiden för ca 10 000 år sedan, ofta indelad i stadierna tidig-, mellan- och senpaleolitikum.
 6. gräsklippare

  gräsklippare, det vanligaste redskapet för skötsel av gräsmattor.
 7. Protoceratops

  Protoceratops är ett släkte noshornsdinosaurier som levde i Mongoliet och Kina för 85–78 miljoner år sedan.
 8. omen

  omen, pluralis omina, förebud, varsel, traditionella yttringar av tron på övernaturliga teckensamband, t.ex. tron att regn på bröllopsdagen bådar rikedom (och/eller tårar), till skillnad från de magiska föreställningarnas orsakssamband (se magi).
 9. preposition

  preposition är en ordklass.
 10. argot

  argot, språkvetenskaplig fackterm för förbrytarspråk, dvs. de kriminellas fackspråk, särskilt ordförrådet.