1. Kochs postulat

  Kochs postulat, kriterier formulerade av Robert Koch för att en mikroorganism skall anses vara bevisad orsak till en viss sjukdom.
 2. kochenillav

  kochenillav, Cladonia coccifera , art i gruppen busklavar.
 3. Kochi

  Kochi, Cochin, stad i delstaten Kerala, Indien; 601 600 invånare (2011), i storstadsområdet 2,1 miljoner.
 4. kochin

  kochin, storvuxen asiatisk hönsras, känd sedan 1300-talet.
 5. kochenill

  kochenill , annan stavning av koschenill.
 6. kochenillsköldlus

  kochenillsköldlus, annan stavning av koschenillsköldlus.
 7. Kochinkina

  Kochinkina, Cochinkina, vietnamesiska Nam Bô, södra delen av Vietnam; ca 70 000 km2.

 8. Kochi

  Kochi, japanska Kōchi, huvudort i prefekturen med samma namn på Shikokus sydkust, Japan.

 9. Charles-Paul de Kock

  Kock, Charles-Paul de, 1793–1871, fransk författare.
 10. Kocheril Raman Narayanan

  Narayanan, Kocheril Raman, 1920–2005, indisk diplomat och politiker, president 1997–2002.