1. komparativ statik

  komparativ statik, traditionell analysmetod inom ekonomisk teori.
 2. komparativ

  1komparativ [kåm´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: kom-par-at-iv
  Svensk ordbok
 3. komparativ

  2komparativ [kåm`-] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-iv-en
  Svensk ordbok
 4. frihandel

  frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.

 5. jämförande metod

  jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt.
 6. intertextualitet

  intertextualitet, litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969.

 7. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 8. Heckscher–Ohlin-teorin

  Heckscher–Ohlin-teorin, grundläggande teori för internationell handel, först framställd av Eli F. Heckscher 1919 och senare vidareutvecklad av Bertil Ohlin.
 9. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 10. David Ricardo

  Ricardo, David, född 18 eller 19 april 1772, död 11 september 1823, brittisk ekonom, parlamentsledamot 1819–23.