1. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. yttermera

  ytt`ermera adj., ingen böjning ORDLED: ytter--mera
  Svensk ordbok
 5. smärre

  smärr´e adj., komp., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. norra

  norra [når´a äv. når`a] adj., best. f.
  Svensk ordbok
 7. honoratiores

  honoratiores [-tsiå`r-] subst., plur. ORDLED: hon-or-ati-or-es
  Svensk ordbok
 8. innerlig

  inn`erlig adj. ~t ORDLED: inn-er-lig
  Svensk ordbok
 9. komparation

  komparation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. positiv

  4positiv [po´s- el. pos´-] subst. ~en ~er ORDLED: pos-it-iv-en
  Svensk ordbok