1. outsourcing

  outsourcing, att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning samt stödfunktioner som redovisning och data.
 2. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 3. konjunktion

  konjunktion, en klass av formord som relaterar satser eller satsled till varandra.
 4. homogent urval

  homogent urval, en form av strategiskt eller selektivt urval.
 5. jämförande litteraturforskning

  jämförande litteraturforskning, detsamma som komparativ litteraturforskning.
 6. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 7. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 8. jämförande politik

  jämförande politik, även jämförande statskunskap eller statsvetenskap, (engelska Comparative Government, Comparative Politics), forskningsområde inom statsvetenskapen, vilket kan ses som dennas metodiska kärnområde.
 9. strukturell lingvistik

  strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer.
 10. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.