1. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. iranska religioner

  iranska religioner, den religion som fanns i Iran före Zarathustras reform samt den religion som Zarathustra förkunnade jämte dess fortsatta utveckling, vilken vanligen kallas zoroastrism.
 4. komparation

  komparation, en böjningskategori hos flertalet adjektiv samt hos vissa adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 5. internationell ekonomi

  internationell ekonomi, den del av nationalekonomin som behandlar orsakerna till, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av, ekonomiska transaktioner mellan länder.
 6. interkulturella studier

  interkulturella studier, det tvär- och mångvetenskapliga studiet av kultur som företeelse samt betingelser för, processer i och (såväl avsiktliga som oavsiktliga) resultat av kulturmöten

 7. Georg Henrik von Wright

  von Wright, Georg Henrik, född 14 juni 1916, död 16 juni 2003, finländsk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–61, i Cambridge, Storbritannien, 1948–51, ledamot av Finlands Akademi 1961–86; jämför släktartikel von Wright.
 8. Alexander von Humboldt

  Humboldt, Alexander von, född 14 september 1769, död 6 maj 1859, friherre, tysk forskningsresande och polyhistor, bror till Wilhelm von Humboldt.
 9. jämförande rättskunskap

  jämförande rättskunskap, detsamma som komparativ rätt.
 10. posterior

  posterior, anatomisk term: bakre i motsats till främre, anterior.