1. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 2. Walter Korpi

  Korpi, Walter, född 1934, samhällsforskare, sedan 1973 professor i socialpolitik vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
 3. positiv

  positiv, en komparationsgrad av graderbara adjektiv, adverb och pronomen.
 4. jämförande psykologi

  jämförande psykologi, komparativ psykologi , den del av psykologin som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.
 5. Johan Fjord Jensen

  Fjord Jensen, Johan, 1928–2005, dansk litteraturforskare, professor i Aarhus 1974–92.
 6. Georges Dumézil

  Dumézil, Georges, 1898–1986, fransk religionshistoriker och språkforskare, professor i jämförande indoeuropeisk mytforskning vid École des Hautes Études i Paris 1935–49, från 1949 i indoeuropeiska kulturer vid Collège de France.
 7. vuxenpedagogik

  vuxenpedagogik, delområde inom pedagogiken. Forskningen är f.a. inriktad på villkor för vuxnas lärande, utveckling och socialisation i formella, icke-formella och informella situationer.
 8. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 9. rättsfamilj

  rättsfamilj, en grupp rättsordningar vilka på grund av historiska släktskapsband eller av andra skäl uppvisar påtagliga inbördes likheter.
 10. Stein Rokkan

  Rokkan, Stein, 1921–79, norsk statsvetare, professor i politisk sociologi vid universitetet i Bergen från 1966.