1. Lea Goldberg

  Goldberg, Lea, 1911–70, hebreiskspråkig författare och kritiker.
 2. Ingrid Hammarström

  Hammarström, Ingrid, 1924–2005, historiker, professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet 1970–88.
 3. Ronald L Meek

  Meek, Ronald Lindley, 1917–78, nyzeeländsk-brittisk marxistisk nationalekonom, professor vid Leicester University från 1963.
 4. positiv

  positiv, en komparationsgrad av graderbara adjektiv, adverb och pronomen.
 5. Harald Elovson

  Elovson, Harald, 1897–1988, litteraturhistoriker, docent i Lund 1931–61.
 6. Friedrich Delitzsch

  Delitzsch, Friedrich, 1850–1922, tysk orientalist och exeget, professor i assyriologi i Leipzig 1877–93, i Breslau 1893–99 och i Berlin från 1899; son till Franz Delitzsch.
 7. Johan Fjord Jensen

  Fjord Jensen, Johan, 1928–2005, dansk litteraturforskare, professor i Aarhus 1974–92.
 8. Alan Macfarlane

  Macfarlane, Alan, född 1941, brittisk historiker och antropolog, professor i antropologi i Cambridge sedan 1991.
 9. Karl Friedrich Brugmann

  Brugmann, Karl Friedrich, 1849–1919, tysk språkforskare; från 1887 professor i indoeuropeisk språkvetenskap i Leipzig.
 10. Anton Blanck

  Blanck, Anton, 1881–1951, litteraturforskare, professor i Uppsala 1922–46.