1. Reinhold Forster

  Forster, Reinhold, 1729–98, tysk teolog, författare, naturforskare och upptäcktsresande.
 2. Fredrik Lagerroth

  Lagerroth, Fredrik, 1885–1974, statsvetare, professor i Lund 1929–50.
 3. James Bryce

  Bryce, James, från 1914 Viscount Bryce of Dechmont (Lord Bryce), 1838–1922, brittisk politiker och statsvetare, professor i civilrätt 1870–93.
 4. Carl Fehrman

  Fehrman, Carl, 1915–2010, litteraturforskare, professor i Lund 1958–80.
 5. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 6. Sven Lidman

  Lidman, Sven, född 30 juni 1882, död 14 februari 1960, författare.
 7. Georges Dumézil

  Dumézil, Georges, 1898–1986, fransk religionshistoriker och språkforskare, professor i jämförande indoeuropeisk mytforskning vid École des Hautes Études i Paris 1935–49, från 1949 i indoeuropeiska kulturer vid Collège de France.
 8. Erland Nordenskiöld

  Nordenskiöld, Erland, 1877–1932, etnograf, chef för Göteborgs etnografiska museum från 1913, professor i etnografi vid Göteborgs högskola från 1923; jämför släktartikel Nordenskiöld.
 9. vuxenpedagogik

  vuxenpedagogik, delområde inom pedagogiken. Forskningen är f.a. inriktad på villkor för vuxnas lärande, utveckling och socialisation i formella, icke-formella och informella situationer.
 10. Marc Bloch

  Bloch, Marc, född 6 juli 1886, död 16 juni 1944, fransk historiker, professor i historia i Strasbourg 1919–36, i ekonomisk historia vid Sorbonne 1936–40, i Clermont-Ferrand och Montpellier 1940–42.