1. år

  år, tidsenhet som har den internationella beteckningen a och vars längd bestäms av jordens omloppstid i sin bana kring solen.
 2. kohandel

  kohandel, politisk kompromiss som innebär att ena parten bistår den andra parten mot löfte att inom sin egen intressesfär erhålla motsvarande hjälp av den andra parten.
 3. Robert K. Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 4. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).

 5. utrikespolitik

  utrikespolitik, en stats politik gentemot andra stater.
 6. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 7. Charles de Gaulle

  de Gaulle, Charles, född 22 november 1890, död 9 november 1970, fransk statsman och militär, brigadgeneral 1940, regeringschef 1944–46 och 1958–59, president 1959–69.
 8. oppositionspolitik

  oppositionspolitik, i en demokrati alternativa förslag till regeringens politik.
 9. neuropsykologi

  neuropsykologi, vetenskap som behandlar relationen mellan de mentala funktionerna och hjärnan.
 10. Berlinkongressen

  Berlinkongressen, möte i Berlin i juni och juli 1878 mellan representanter för de europeiska stormakterna Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och Österrike-Ungern samt Turkiet.