1. Gudrun

  Gudrun, januaristormen 2005, storm som drog in över Sverige kvällen 8 januari 2005 och den efterföljande natten.
 2. biljard

  biljard, det sammanfattande namnet på ett flertal kulspel som spelas på ett biljardbord.
 3. naturkatastrof

  naturkatastrof är en händelse i naturen som orsakar stora skador eller förändringar i landskapet.
 4. Estonia

  Estonia, egentligen M/S Estonia, bil- och passagerarfärja som sjönk i Östersjön 28 september 1994, varvid 852 människor omkom.
 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. fjällfauna

  fjällfauna, djurlivet i bergstrakter, främst ovanför skogsgränsen.
 7. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).
 8. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 9. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.
 10. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.