1. Kurt Samuelsson

  Samuelsson, Kurt, 1921–2005, ekonomhistoriker och publicist.
 2. Kurt Student

  Student, Kurt, 1890–1978, tysk flygmilitär, generalöverste 1944.
 3. Kurt Bendix

  Bendix, Kurt, 1904–92, tysk-svensk dirigent.
 4. Kurt Ranke

  Ranke, Kurt, 1908–85, tysk folklorist, professor i Göttingen från 1960.
 5. Kurt Sanderling

  Sanderling, Kurt, 1912–2011, tysk dirigent.
 6. Kurt Sanmark

  Sanmark, Kurt, 1927–90, finlandssvensk författare, främst lyriker.
 7. Kurt Koffka

  Koffka, Kurt, 1886–1941, tysk-amerikansk psykolog, professor i Giessen, Hessen, Tyskland, 1918–24 och vid Smith College, Massachusetts, från 1927.
 8. Kurt Lidén

  Lidén, Kurt, 1915–87, radiolog, professor i medicinsk radiofysik från 1964 vid Lunds universitet.
 9. Kurt Boström

  Boström, Kurt, 1932–2002, geolog och geokemist, professor i marin geologi vid University of Miami 1967–74, i ekonomisk geologi vid högskolan i Luleå 1974–81 samt i mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet 1981–97.

 10. Kurt Ekholm

  Ekholm, Kurt, 1907–75, keramiker, ursprungligen finlandssvensk, från 1952 svensk medborgare.