1. Kurt Zeitzler

  Zeitzler, Kurt, 1895–1963, tysk militär, generalmajor.
 2. Kurt Johannesson

  Johannesson, Kurt, född 1935, litteraturforskare, professor i retorik vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1988 och vid Uppsala universitet 1994–2000.
 3. Kurt Maetzig

  Maetzig, Kurt, 1911–2012, tysk filmregissör.
 4. Kurt Baier

  Baier, Kurt, 1917–2010, österrikisk-amerikansk filosof, professor vid Australian National University 1956–62 och i Pittsburgh från 1962.
 5. Kurt Schumacher

  Schumacher, Kurt, 1895–1952, tysk politiker (socialdemokrat).
 6. Kurt Meyer

  Meyer, Kurt, Schnelle-Meyer, Panzer-Meyer, 1910–61, tysk militär, generalmajor 1944.
 7. Kurt Gerstein

  Gerstein, Kurt, 1905–45, tysk SS-officer, som försökte sprida information om förintelsen.
 8. Kurt Aspelin

  Aspelin, Kurt, 1929–77, docent i litteraturvetenskap i Göteborg, son till Gunnar Aspelin, bror till Gert Aspelin.
 9. Kurt Johansson

  Johansson, Kurt, 1914–2011, gevärsskytt.
 10. Kurt Lindgren

  Lindgren, Kurt, 1937–89, tonsättare, kontrabasist, jazzmusiker och pedagog.