1. marxism

  marxism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 2. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 3. moksha

  moksha, mokṣa, även mukti, inom indiska religioner term för frigörelse från bundenheten vid återfödelsernas kretslopp ( samsara).
 4. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 5. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 6. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 7. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 8. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 9. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 10. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.