1. nåd

  1nåd subst. ~en, efter prep. och i genitivuttr. äv. åld. ~e, ~er ORDLED: nåd-en
  Svensk ordbok
 2. tunga

  1tung`a subst. ~n tungor ORDLED: tung-an
  Svensk ordbok
 3. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 4. ton

  1ton subst. ~en ~er ORDLED: ton-en
  Svensk ordbok
 5. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 6. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 7. höra

  hö`ra verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de SUBST.: hörande (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 8. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 9. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok
 10. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok