1. Solesmesskolan

  Solesmesskolan , franskt centrum för gregoriansk sång, sedan mitten av 1800-talet verksamt vid benediktinklostret Solesmes (grundat 1010, återupprättat 1833) sydväst om Le Mans.
 2. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 3. Joakim (”Jocke”) Bonnier

  Bonnier, Joakim ( ”Jocke”), 1930–72, racerförare; jämför släktartikel Bonnier.
 4. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 5. Didier Drogba

  Drogba, Didier, född 1978, ivoriansk fotbollsspelare (forward).

 6. feministisk litteraturforskning

  feministisk litteraturforskning, strömning inom litteraturvetenskaplig teoribildning vars främsta mål är att i genusperspektiv diskutera och ifrågasätta traditionella litteraturhistoriska sanningar i fråga om klassikerkanon, litteraturhistorieskrivning och texttolkningar.
 7. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. vampyrlitteratur

  vampyrlitteratur, ursprungligen den underavdelning av skräcklitteraturen där vampyrer spelade monsterrollerna, sedan 1970-talet utvecklad till en egen litterär kategori.
 10. cenomanium

  cenomanium, tidigare cenoman, geologisk ålder, ca 100–94 miljoner år före nutid, som omfattar äldsta delen av yngre epoken av perioden krita.