1. Rödluvan

  Rödluvan, Lilla Rödluvan, folksaga som blivit känd i de versioner som publicerades av Perrault ( Le Petit Chaperon rouge) och bröderna Grimm ( Rotkäppchen).
 2. Moresnet

  Moresnet, ett ca 5,5 km 2 stort område i provinsen Liège, Belgien, vid tyska gränsen i närheten av Aachen.
 3. Eben-Emael

  Eben-Emael, starkt spärrfort i befästningarna kring Liège i Belgien, fram till 1940 ansett som ointagligt.
 4. Neerwinden

  Neerwinden, ort 40 km väster om Liège, östra Belgien, känd för två stora slag.
 5. Victor Chauvin

  Chauvin, Victor, 1844–1913, belgisk orientalist, professor i Liège från 1874, framstående kännare av den folkliga arabiska litteraturen.
 6. Theodor Schwann

  Schwann, Theodor, 1810–82, tysk fysiolog, professor i Leuven 1839–48, därefter i Liège till 1879.
 7. Spa

  Spa, ort i provinsen Liège, Région Wallonne, östra Belgien; 10 300 invånare (2017).

 8. André Grétry

  Grétry, André Ernest Modeste, 1741–1813, belgisk-fransk tonsättare.
 9. Maastricht

  Maastricht, stad i provinsen Limburg, Nederländerna; 122 400 invånare (2015).
 10. de Besche

  de Besche, släkt, härstammande från byggmästaren vid Nyköpings slott Gillis Willemsson ( död tidigast 1610), som tidigare varit verksam i Liège.