1. Karl den djärve

  Karl den djärve (franska Charles le Téméraire), 1433–77, hertig av Burgund från 1467, son till Filip  III (den gode).
 2. ars nova

  ars nova, uttryck som kommit att användas generellt som benämning på flerstämmig fransk musik från 1300-talet (vilket görs nedan) eller till och med på 1300-talsmusik i allmänhet, särskilt i Frankrike och Italien.
 3. Louis De Geer

  De Geer, Louis, född 1587, död 19 juni 1652, finans- och industriman; jämför släktartikel De Geer.
 4. Vincenzo Nibali

  Nibali, Vincenzo, född 1984, italiensk cyklist.

 5. De Geer

  De Geer ( de Geer), släkt från Liège i Belgien, säkert känd sedan 1300-talet.
 6. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 7. brevduva

  brevduva, tamduva, form av klippduva ( Columba livia), numera nästan enbart använd för kappflygning.
 8. sportbranschen

  sportbranschen, idrottsbranschen, benämning på kommersiell verksamhet vari inräknas direkta arenaidrotter med publikintäkter, men också handeln med tillhörande TV- och försäljningsrättigheter.
 9. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 10. universitet

  universitet, läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning.