1. tonande ljud

  tonande ljud, språkljud som till skillnad från tonlösa uttalas med stämbandston, dvs. med vibrerande stämband.
 2. ljudupptagning

  ljudupptagning, inspelning, registrering av ljud med elektroakustiska medel, till exempel vid produktion av fonogram som ljudband, grammofonskivor, CD och ljudfiler, eller av film, video och radio- och TV-program.

 3. ljudhärmande ord

  ljudhärmande ord, ord som i sin form mer eller mindre tydligt återger ljudintryck.
 4. digitalt ljud

  digitalt ljud, registrering och överföring av ljudsignaler med digitala metoder.

 5. ljudlag

  ljudlag, beskrivning av en regelbunden förändring av ljud i ett språk under en viss period.
 6. ljudkort

  ljudkort, kretskort i en dator för ljuduppspelning.
 7. ljudåtergivning

  ljudåtergivning, rekonstruktion med elektroakustiska medel av ljud som överförts elektriskt eller registrerats på ett fonogram.

 8. ljudfilm

  ljudfilm kallas film med ljud som tal, musik och ljudeffekter.
 9. ljudskridning

  ljudskridning, regelbunden förändring av en grupp av ljud i ett språk under en viss period.
 10. ljudskrift

  ljudskrift, notation för uppteckning av talat språk, detsamma som fonetisk skrift.