1. Ljud & Bild

  Ljud & Bild, tidskrift för hi-fi, video, datorer och praktisk elektronik, grundad 1929.
 2. synkront ljud

  synkront ljud, det ljud som spelas in samtidigt med bilden vid en filminspelning.
 3. ljudåtergivning

  ljudåtergivning, rekonstruktion med elektroakustiska medel av ljud som överförts elektriskt eller registrerats på ett fonogram.

 4. ljudskridning

  ljudskridning, regelbunden förändring av en grupp av ljud i ett språk under en viss period.
 5. ljudbildband

  ljudbildband, magnetband med inspelad text, effektljud eller musik till bildband, där ljudsignaler markerar när bilder skall växlas.
 6. ljudskrift

  ljudskrift, notation för uppteckning av talat språk, detsamma som fonetisk skrift.
 7. ljud

  ljud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljud-et
  Svensk ordbok
 8. Ljuder

  Ljuder, församling i Växjö stift, Lessebo kommun, Småland (Kronobergs län); 1 042 invånare (2016).

 9. ljudbearbetning.

  ljudbearbetning. För efterbearbetning av inspelat ljud, se ljudupptagning.
 10. ljudmetoden

  ljudmetoden, läsinlärningsmetod enligt vilken eleven lär sig varje bokstavs ljud sådant det uttalas i ett ord, varefter eleven lär sig sammanfoga ljuden till hela ordet.