1. ljudläggning

  ljudläggning, det skede i efterarbetet med en film då ljudbandets olika komponenter sammanställs inför mixningen.
 2. ljudisolering

  ljudisolering, avskiljning av olika utrymmen ljudmässigt.
 3. ljudperception

  ljudperception, detsamma som auditiv perception.
 4. ljudnivåmätare

  ljudnivåmätare, instrument som mäter ljudnivån.
 5. ljudlära

  ljudlära, detsamma som fonetik.
 6. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 7. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 8. infraljud

  infraljud, ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 m och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel.

 9. dadaism

  dadaism var en riktning inom konst och litteratur i början av 1900-talet.
 10. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.