1. hörsel

  hörsel är det sinne som gör att människor och djur kan uppfatta ljud.

 2. magnetiskt ljud

  magnetiskt ljud, se ljudfilm.
 3. dadaism

  dadaism var en riktning inom konst och litteratur i början av 1900-talet.
 4. tap-ljud

  tap-ljud, flap, kort främre r-liknande ljud som uppstår genom att tungspetsen gör ett enda slag mot tandvallen.
 5. optiskt ljud

  optiskt ljud, ljudsystem för film där ett ljudspår inkopierat i kanten på filmen genomlyses av en smal ljusstråle i projektorn.
 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 8. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 9. hörselskada

  hörselskada, nedsatt förmåga att uppfatta ljud.
 10. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.