1. ljudstyrka

  lju`dstyrka subst. ~n ljudstyrkor ORDLED: ljud--styrk-an
  Svensk ordbok
 2. ljudvåg

  lju`dvåg subst. ~en ~or ORDLED: ljud--våg-en
  Svensk ordbok
 3. ljudspringa

  lju`dspringa subst. ~n ljudspringor ORDLED: ljud--spring-an
  Svensk ordbok
 4. ljudbang

  lju`dbang subst. ~en ~ar ORDLED: ljud--bang-en
  Svensk ordbok
 5. ljudförbindelse

  lju`dförbindelse subst. ~n ~r ORDLED: ljud--för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 6. ljudskrift

  lju`dskrift subst. ~en ~er ORDLED: ljud--skrift-en
  Svensk ordbok
 7. ljudtekniker

  lju`dtekniker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ljud--tekn-ik-ern
  Svensk ordbok
 8. ljudhastighet

  lju`dhastighet subst. ~en ~er ORDLED: ljud--hast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. ljudsystem

  lju`dsystem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljud--syst-em-et
  Svensk ordbok
 10. ljudhål

  lju`dhål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljud--hål-et
  Svensk ordbok